Endelig illustrerer Amnesty kampanjen sin med noen av de som utfører voldtekt.

Idag slipper Amnesty Norge en kampanje som retter seg mot å få en samtykkelov i Norge. Under kan du se bilder fra kampanjen.

Jeg spør meg. Er det kun kvinnene som skal omfattes av den nye loven? Nei, selvsagt ikke. Voldtekt rammer begge kjønn og dette er tydlig vanskelig å forstå for organisasjonen. Hva tror Amnesty de oppnår med å illustrere kampanjen sin med bilder av kvinner? Det de kan oppnå er at menn utsatt for voldekt tenker at det de opplever ikke er like alvorlig. «Jeg var jo full» «det var nok jeg som ga feil signaler» osv. Amnesty bader seg desverre i mine farger om dagen også.

Regnbuefargene. Amnesty påberoper seg retten til å fremstå som noen som jobber for mine rettigheter. Jeg tror at Amnesty ikke skjønner at festrelaterte voldtekter i homo miljøet og ellers i Lhbtq+ miljøet er av en større skala enn det vi ser i statistikker idag, nettopp som en konsekvens av hvordan Amnesty ordlegger seg i og illustrerer sine kampanjer. Hadde det vært så vanskelig å få inn et bilde av en fortvilet mann?

Statens barnehus

Min egen historie viser at samfunnet og viktige instanser man er avhengige av for å få hjelp, ikke er der for den utsatte mannen. Men hvordan er det for familier der barn utsettes? Vet du som jobber innenfor helse og innenfor skole/barnehage hvordan du skal gå frem?


Da jeg var med Para film/teater på panelsamtale etter forestillingen «mann jeg?», lærte jeg et triks av en lærerne til lærerstudentene.
Ved å ringe inn en bekymring til Barnevernet(noe man er pliktig til som en som jobber med barn) vil prosessen ta noe lengre tid enn om man kontakter Statens barnehus direkte. Se her for informasjon https://www.statensbarnehus.no/


«Statens Barnehus er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse. Statens Barnehus gir også råd og veiledning til privatpersoner og offentlige instanser i anonyme saker som er uavklarte.»

Barnehuset er et sted der barnet får tverrfaglig hjelp fra sykepleiere, advokater, psykologer etc og blir avhørt av politiet. Kontakter man de direkte vil politiet hente barnet på skole/barnehage å kjørt til barnehuset for avhør etc. å kjørt tilbake før skole/barnehage er over. Fordelen med denne ordningen er at foreldre som eventuelt står bak overgrep ikke vet noe.

11. Februar

I dag kom det nye episoder av podcasten «Hele historien» 2 episoder som handler om en trener og hedersperson i nærmiljøet i Engerdal, som har forgripet mot unge gutter i gjennom 4 tiår.  Hør den her https://podcasts.apple.com/no/podcast/hele-historien/id1336939498?l=nb&i=1000465212605

Det er det også 9 år siden jeg opplevde det jævligste i mitt liv. Jeg har tidligere skrevet om 11.02. 2011, tallet som møter seg selv på midten. Det var dagen en bytur med kollegaer, førte til at jeg ble voldtatt og ranet hjemme i min egen leilighet. Det var denne datoen som betød et stort vendepunkt for meg, og jeg har oppnådd mye på disse 9 årene. Ting har tatt lang tid, men nå er jeg der jeg skal være. 

Jeg jobber i psykiatrien nå og har tatt på meg en del frivillighetsarbeid, engasjert meg i problematikken rundt psykisk helse og overgrep. Men jeg ønsker mer. Nå er jeg nylig ferdig med min videreutdanning i seksuell helse og seksualitetsundervisning og ser etter mer relevant jobb i tillegg til min faste jobb. Som å undervise i seksualitet og seksuell helse for ungdommer, holde foredrag for fagpersoner eller veilede/rådgiver for utsatte. Jeg håper noen der ute kan hjelpe meg å komme i kontakt med stiftelser, bedrifter eller udanningsinstiusjoner som kan ha nytte av mine tjenester. Ta kontakt på voldtattmann@gmail.com