#JegErHer – Kampanje fra Redd Barna

Jeg som voldtatt i voksen alder opplever stadig at folk har liten eller ingen kunnskap rundt voldtekt. Det kan gå på det rent tekniske men også i oppfattelse av hva konsekvensene av voldtekt er, eller at noen tror det er lettere for gutter enn jenter å takle det.

Noen sier til meg at det er helt umulig for gutter å bli voldtatt, og spesielt av en kvinne. Fordi det må i følge dem innebære penetrering. Altså de mener gutten må være stiv. Det er selvsagt de som mener voldtekt kun er når det er utført et ufrivillig samleie uten gjenstander som er puttet opp i endetarmen. Noen vil til og med påstå at daterape og voldtektsdop bare er en myte, at de er oppstått på grunnlag av anger. Det har den siste tidenogså vært mye diskusjon rundt definisjonen av voldtekt i straffeloven. Der poenget har vært at voldtekt må defineres som noe som blir utført med klare voldshandlinger eller ikke.

   Photo 04.02.14 21 54 51Photo 05.05.14 03 41 46Photo 12.03.14 22 59 58

Photo 27.01.15, 20.06.28

Photo 03.03.15, 14.45.51

Jeg har tidligere etterspurt store landsomfattende holdningskampanjer, og idag lanseres en stor god kampanje rettet mot holdninger til overgrep mot barn. Jeg får ofte kritikk fordi jeg tar opp temaet overgrep mot barn, når jeg selv «bare» har opplevd voldtekt som voksen. Men dette er noe som opptar meg veldig nettop fordi jeg har opplevd holdninger som jeg ikke ønsker noen barn noen gang skal oppleve.

Ikke bare lanserer de kampanjen idag, men også en rapport med tallmateriale som sier litt om hvorfor en slik kampanje bør lanseres idag. Rapporten tar for seg folks holdninger til en rekke utsagn om overgrep mot barn, som sammenlignes med Nrvts tallmateriale fra tidlig 2014. I tillegg kan man finne årsaker til at det er vanskelig å snakke om overgrep. Her er litt fra kampanjesidene til Redd Barna #HerErJeg. Begge rapportene kan lastes ned herfra.

«Redd Barna skal gjennom hele 2015 rette søkelyset mot seksuelle overgrep mot barn i Norge. At seksuelle overgrep mot barn er et tema som er vanskelig for de fleste å snakke om kan ha mange årsaker. Vi har hatt en hypotese om at dette også kunne ha sammenheng med at det er generelt manglende kunnskap om temaet i befokningen, og at man derfor heller ikke har et språk å bruke for å snakke om og klare å definere hva som er riktig og viktig for å forebygge seksuell overgrep.”

mzl.dcfrisub
Undersøkelsen er en kartlegging av kunnskap om og holdninger i befolkningen, til seksuelle overgrep mot barn. Undersøkelsen er utført av Ipsos MMI, på oppdrag for Redd Barna. Her er noen av funnene i undersøkelsen:

49% av Norges befolkning over 18 år kjenner én eller flere som har blitt utsatt for seksuelle overgrep som barn.
”Virkelighetsoppfatningen i befolkningen per 2014 tilsier at man tror barn og ungdom i alderen 13-18 år er de som vanligst blir utsatt for seksuelle overgrep, og at man tror det er langt mer vanlig at seksuelle overgrep skjer mot jenter (93%) enn mot gutter (74%). Allikevel vil vi si frekvensen er høy for begge kjønn. Vi ser av figur 8 at andelen som tror det er vanlig at barn blir utsatt for seksuelle overgrep stiger vesentlig med barnets alder. Det er dermed grunn til å tro at det er en manglende erkjennelse eller manglende kunnskap i befolkningen om hyppigheten av seksuelle overgrep mot de yngste barna, men at det er kjent at flere jenter enn gutter blir utsatt for slike overgrep.»

«For påstanden «Seksuelle overgrep mot jenter er mer alvorlig enn seksuelle overgrep mot gutter», svarer 8% at de er enig. Denne holdningen er særlig gjeldende blant de over 60 år, samt blant de som ikke personlig kjenner noen som har blitt utsatt for seksuelle overgrep som barn. Det er ingenting som tilsier at det utsatte barnets kjønn vil påvirke alvorligheten i seksuelle overgrep, og selv om omfangsundersøkelser indikerer at jenter generelt sett er mer utsatt enn gutter, betyr ikke det at overgrep mot gutter er noe mindre alvorlig.”

47% mener at det å snakke med barn om seksuelle overgrep gjør barn redde.
41% mener at oppmerksomhet om seksuelle overgrep skaper unødig mistenksomhet mot uskyldige voksne.

”Når så mange mener at det kan skremme barn eller skade voksne å snakke om seksuelle overgrep, så hindrer det oss i både å fortelle om og å oppdage overgrep. Skremmende mange barn utsettes hver dag for seksuelle overgrep. Samtidig er den norske befolkning tause. Vi vet det er høye mørketall. Redd Barna ønsker å sette fokus på at seksuelle overgrep skjer nærmere, oftere og er mer skadelig enn vi tror. Og at det er viktig at barn blir sett, hørt og trodd (…) Barn trenger modige voksne. Modige voksne snakker. Si ”JEG ER HER” på vegne av barn i ditt nabolag, på ditt fotballag og i din by.” – Tove Wang generalsekretær i Redd Barna. Mer informasjon om kampanjen og hvordan du kan engasjere deg finner du på kampanjesiden: www.reddbarna.no/jegerher

En god løsning på kunnskapsløsheten i befolkningen kan nettopp være opplæring. I Aftenposten meninger 04.03.2015. skriver Annett Eck om viktigheten av å få overgrep og voldtekt inn i læreplanen.

Her er et utdrag:
”Dette er unge som ønsker å lære. Noen er allerede utsatte. Men hvor skal de få informasjon fra?Alle barn i Norge skal gjennom minimum ti års grunnskole. Ett fag er Naturfag, Kropp og helse. Læreplanen inneholder kompetansemål pr. elev i hvert fag. Dette sier meg at den norske skolen har all mulighet til å lære barn om god og vond seksualitet og hva overgrep og voldtekt er. Og at en eventuelt vond opplevelse bør fortelles om fordi noen har gjort noe galt mot en. Når jeg da opplever at ungdom på 14 på langt nær har denne kunnskapen, stiller jeg meg store spørsmål: Hva snakker lærere om og hvordan evaluerer skolen hver elevs oppnåelse av kompetansemålene?
I oktober 2014 holdt jeg et foredrag for 150 fagfolk i Lom kommune. Førskolelærere og lærere var to av ti yrkesgrupper som deltok. Ved håndsopprekning om de hadde hatt konkret undervisning om seksuelle overgrep under utdannelsen var ingen hender oppe! Barn blir voldtatt allerede før skolealder og under årene på skolen. Dersom barn hadde lært om god og vond seksualitet har jeg en tanke om at flere tidlig ville fortalt om overgrep. De hadde følt det trygt å fortelle fordi de voksne har sagt. Vi undervurderer tilliten barn har til oss, vi er deres læremestre.”

Jeg mener dette også er på høy tid. Som utsatt for voldtekt har jeg førtehåndskunnskap eller erfaringskompetanse om du vil. Jeg baserer imidlitid mine erfaringer på behandling fra myndighetene, politi og fastlege, og enkeltutsagn fra nettet i forbindelse med min blogg og mine kronikker. Noen av utsagnene vil selvsagt komme fra de personene vi kaller nett-troll. Men også fra mennesker som man skulle tro hadde god kunnskap. Jeg er overbevist om at det å undervise er noe av det mest virkningsfulle tiltaket vi kan bruke. En kampanje vil være der i løpet av et år, så forhåpentligvis ikke glemt og ikke satt noen spor, men blir flyttet til underbevistheten vår og det daglige fokuset vil forsvinne.
Ved å lære barn i grunnskolen og lærerene til å undervise, om hva som er lov og ikke lov av en voksen å gjøre, at gode hemligheter skal man få lov til å hafor seg selv, mens vonde hemeligheter er lov å dele, får de det inn så tidlig at de kan stoppe og kan varsle om overgrep, før det fører til fortrenging, psykiske lidelser og psykosomatiske problemer som vil vedvare hele livet.
Ved å lære ungdom om grenser, hva det betyr å få krenket sine egne grenser og det å krenke andres. Hva det innebærer å bli trakasert og voldtatt, hva det innebærer å bli en som har voldtatt, kan skape et samfunn der vi slipper å oppleve 8 000 – 16 000 voldtekter hvert eneste år, samt at en venn blir en voldtektsforbryter.
Ved å undervise folk i helsevesenet, leger, Vernepleiere og Sykepleiere mens de er studenter, til å bli mer bevist på tegn til overgrep, både hos gutter og jenter. Ved å undervise politiet til å se, lytte, stille de rette spørsmålene og skjønne at noen har opplevd voldtekt uavhengig av kjønn. Kan vi unngå lidelser og mennesker som vil slite hele livet, eller slippe at de tidlig gjør slutt på det.

Jeg ønsker å gjøre en forskjell. Som jeg tidligere har skrevet, er dette en av mine hjertesaker, og jeg ønsker å dra ut å undervise om disse temaene, både i grunnskole, vidregående og på høgskolene. Ta gjerne kontakt #SeMeg #JegErHer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s