Statens barnehus

Min egen historie viser at samfunnet og viktige instanser man er avhengige av for å få hjelp, ikke er der for den utsatte mannen. Men hvordan er det for familier der barn utsettes? Vet du som jobber innenfor helse og innenfor skole/barnehage hvordan du skal gå frem?


Da jeg var med Para film/teater på panelsamtale etter forestillingen «mann jeg?», lærte jeg et triks av en lærerne til lærerstudentene.
Ved å ringe inn en bekymring til Barnevernet(noe man er pliktig til som en som jobber med barn) vil prosessen ta noe lengre tid enn om man kontakter Statens barnehus direkte. Se her for informasjon https://www.statensbarnehus.no/


«Statens Barnehus er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse. Statens Barnehus gir også råd og veiledning til privatpersoner og offentlige instanser i anonyme saker som er uavklarte.»

Barnehuset er et sted der barnet får tverrfaglig hjelp fra sykepleiere, advokater, psykologer etc og blir avhørt av politiet. Kontakter man de direkte vil politiet hente barnet på skole/barnehage å kjørt til barnehuset for avhør etc. å kjørt tilbake før skole/barnehage er over. Fordelen med denne ordningen er at foreldre som eventuelt står bak overgrep ikke vet noe.

11. Februar

I dag kom det nye episoder av podcasten «Hele historien» 2 episoder som handler om en trener og hedersperson i nærmiljøet i Engerdal, som har forgripet mot unge gutter i gjennom 4 tiår.  Hør den her https://podcasts.apple.com/no/podcast/hele-historien/id1336939498?l=nb&i=1000465212605

Det er det også 9 år siden jeg opplevde det jævligste i mitt liv. Jeg har tidligere skrevet om 11.02. 2011, tallet som møter seg selv på midten. Det var dagen en bytur med kollegaer, førte til at jeg ble voldtatt og ranet hjemme i min egen leilighet. Det var denne datoen som betød et stort vendepunkt for meg, og jeg har oppnådd mye på disse 9 årene. Ting har tatt lang tid, men nå er jeg der jeg skal være. 

Jeg jobber i psykiatrien nå og har tatt på meg en del frivillighetsarbeid, engasjert meg i problematikken rundt psykisk helse og overgrep. Men jeg ønsker mer. Nå er jeg nylig ferdig med min videreutdanning i seksuell helse og seksualitetsundervisning og ser etter mer relevant jobb i tillegg til min faste jobb. Som å undervise i seksualitet og seksuell helse for ungdommer, holde foredrag for fagpersoner eller veilede/rådgiver for utsatte. Jeg håper noen der ute kan hjelpe meg å komme i kontakt med stiftelser, bedrifter eller udanningsinstiusjoner som kan ha nytte av mine tjenester. Ta kontakt på voldtattmann@gmail.com

Ord jeg skulle vært foruten

VOLDTATT MANN

20130409-172338.jpgSiden jeg er åpen om hva som har skjedd meg, er det ofte jeg hører og irriterer meg over, ulike ord folk sier. Ord som egentlig ikke passer inn i situasjonen min og rundt det å ha opplevd voldtekt. Ordet Tabu feks. brukes ofte i forbindelse med at det er vanskelig å snakke om overgrep mot menn. Tabu i ordets rette forstand forklares slik i leksikon:

– «Tabu er et kraftig forbud mot en bestemt handling bygd på troen eller forestillingen om at en slik oppførsel enten er for hellig eller forbannet for vanlige mennesker eller enkeltindivider, under trusselen om en overnaturlig, guddommelig straff.»

Det jeg tolker dette som, er at å oppleve voldtekt som mann, er forbudt, fordi man kan få straff av gud for handlingen. Dette er veldig likt synet man har bla i India om voldtekt. Kvinner som blir voldtatt, har skylden for det. Det er de…

Vis opprinnelig innlegg 167 ord igjen