Glad jeg er kvitt «Styggen på ryggen»

darkness
Det har gått mange måneder siden sist jeg har skrevet innlegg her på bloggen. Tenkte å oppdatere dere litt på hva som har skjedd i sommer og i høst.
Etter en lang bilferie i sommer Oslo-Nordland og Bergen-Trondheim, solgte jeg leiligheten min i Oslo. Kjøpte leilighet like etter i Bergen, og flyttet dit på sensommeren. Det var en lettelse å flytte ut for å slippe å bli påminnet om hver eneste dag, hva som skjedde der, men også trist å forlate venner og familie i Oslo.

I August, September og Oktober har jeg vært i praksis på sykehjem. En opplevelse som har gitt meg mye, men som også var en utfordring. Angsten både med det å være ute i arbeid igjen etter noen år uten, og det å møte og arbeide med mennesker var utfordrende i starten. Etter noen uker gikk det veldig bra. Føler jeg har fått et noe mer normalt forhold til angsten, det er helt normalt å både være skeptisk og litt redd for nye situasjoner og ting i livet. Det å jobbe med gamle er en utrolig givenes og fin ting.

Til slutt hadde jeg tenkt å kommentere noe rundt, OnklP & De fjerne slektningene’s siste låt «Styggen på ryggen».

Låta har mottatt strålende kritikker i bla. VG, og er sagt å være årets låt av radiokanalen P3. Jeg mener låta er viktigere enn som så, ikke bare for meg og min historie, men også fordi den beskriver angsten på en så forståelig måte at alle kan sette seg inn i hvordan følelsen av angst er.

Tekstlinjen «Ta’kke en telefon, rører ikke post. Ikke prøv å ringe på, døra mi er låst. Hopper snart i sjøen, det herre blir for grovt.» Er som om de har skrevet om meg for noen år siden, da jeg hadde en stor bunke regninger i postkassen og telefon daglig fra kreditorene. Tankene om håpløshet og at det å henge meg, ville løse alt. Selvom jeg har prøvd å formidle hvordan angst, depresjon og psykiske problemer utarter seg for meg og at dette er følelser de fleste med angst har. Synes jeg at denne sangteksten formidler det mye bedre og bredere. Dette er århundredes sang og bør høres.

Føles som jeg er i helvete
Styggen på ryggen har blitt en av mine nærmeste
På skulderen min og minner meg på
Hvor jævla skeis det here livet mitt går
Er det rart jeg er redd
Når styggen på ryggen er han jeg prater med mest?
Oppå skulder’n min og sier at jeg kommer ingen vei her i livet

To menn siktet for voldtekt av bevisstløse gutter

Photo 26.02.14 12 26 04
Jeg har selv blitt intervjuet av NRK om omfangsundersøkelsen. Men før det blir publisert, poster jeg noen tanker fra Jarle Holseter i nettverket Utsattmann, der han refererer til undersøkelsen og en artikkel fra Dagbladet Fredag 07.03.2014.

«Ingen røyk uten ild tenker jeg og forundrer meg NOK engang over myndighetenes «lave» tall hvor unge gutter blir utsatt for voldtekt,(1,1%) i den siste store undersøkelsen og hvor 9,4% av kvinnene har opplevd voldtekt(halvparten av disse har opplevd voldtekt før fylte 18 år) noe som er veldig høyt.
Stiller meg uansett spørrende til om disse undersøkelsene er gjort på riktig måte? Nova rapporten fra 2007 ble gjennomført blant 7033 avgangs elever i den videregående skolen hvor 67 skoler fra hele landet var med.I spørreundersøkelsen som ble gjort i skoletiden med omfattende spørreskjemaer, svarte 9% av jentene at de hadde erfaringer med voldtekt eller forsøk på dette.Under 1% av guttene rapporterte om en slik hendelse (77% svarprosent i denne undersøkelsen i fra 2007).
Tror ikke jeg ville ha svart sannferdig som skamfull gutt i en alder av 17-19 år i et klasserom fullt av andre elever som på INGEN MÅTE måtte få vite hva jeg bar på.

I den siste store undersøkelsen som ble sluppet nå nettopp. Denne studien var en tverrsnittsundersøkelse av norske menn og kvinner i alderen 18 til 75 år.
Deltakere ble intervjuet på telefon, og datainnsamlingen foregikk i andre
kvartal 2013. I alt 2435 kvinner og 2092 menn har deltatt. Totalt deltok 42,9 % av
dem vi fikk tak i på telefon. Svarprosenten var 45,0 % for kvinner og 40,8 % for menn. Forekomsten av voldtekt noen gang i løpet av livet var 9,4 % hos kvinner og 1,1 % hos menn.Nesten halvparten(49%) av de spurte kvinnene hadde opplevd voldtekt før fylte 18 år.

Tallene for kvinnene er høye og mørketallene enda høyere er jeg redd for. For guttene sin del så «stemmer ikke» tallene i det hele tatt og jeg skulle ønske at de som foretar disse undersøkelsen, tok kontakt med støttesenterne og andre hjelpeapparater for å få mer nyanserte og ekte tall.
Det å bli utsatt for seksuelle overgrep/Voldtekt er like jævlig og ødeleggende uansett kjønn og MÅ ses på med samme øyne.

25% av de mannlige brukerne på landets eneste støttesenter kun for menn (SSMM) i Oslo er utsatt av jenter/kvinner noe det ikke blir skrevet et ord om og er et stort tabu.Det samme gjelder jenter utsatt av jenter/kvinner.
Tabuene er fortsatt STORE og jobben for å få til en bedring er formidabel,men ikke glem guttene på veien…..» -Jarle Holseter

Tall knusing

 Photo 26.02.14 16 21 31

Onsdag 26.02.14 var preget av seminar om vold i nære relasjoner (Holdt av regjeringspartiene + Krf og V), og den nye omfangsundersøkelsen om voldtekt. Har nå fått noen dager på meg til å se litt på tallene og tenkte jeg ville kommentere undersøkelsen litt.

Tidligere har vi få nasjonale undersøkelser, og de vi har begynner å bli gamle. Den siste er gjort i Mai 2005,(NIBR Rapport 2005-3). Den sier at menn som har opplevd voldtekt ligger mellom 1 og 4%, undersøkelsen er også noe snever i datasamling siden den handler om voldtekt i parforhold.

I følge undersøkelsen som kom igår (NKVTS-2014) sier denne at gutter og menn som har opplevd voldtekt i løpet av livet, utgjør 1,1 % og 9,7% av jentene har opplevd det samme. 1 av 3 sa de aldri har snakket med noen om overgrepet og ifølge undersøkelsen er det første gang de sier noe om det til telefonintervjueren.

Tallene er ganske uendret for jentene fra de tidligere undersøkelser og man antar at ingen av den tidligere regjeringens tiltak mot voldtekt, har hjulpet. Når det kommer til guttene har vi veldig forskjellige ressultater i de ulike nasjonaleundersøkelsene. Alt fra 1-16% i variasjon, avhengig av hvem man har spurt og hvordan man har stilt spørsmålene. Den nye nasjonale undersøkelsen inneholder heller ingen tall om sovevoldtekter (Der man opplever voldtekt i bevistløs tilstand eller sovende)

Gjennomsnittet gir oss et tall rundt 9% for gutter og menn som har opplevd voldtekt. Jeg er overbevist om at tallet fra denne undersøkelsen ikke er reelle. Jeg vil tro det virkelige tallet ligger rundt 9 – 10 % eller høyere.

Man kan tenke seg feks at i enkelte miljøer er det større ”aksept” for tilfeldig sex, og kanskje mer press på det å ha sex ofte, eller så tidlig som mulig. Dette kan føre til at man blir med på sex man i ugangspunktet ikke ville være med på, og angrer i ettertid. Overgrepet som dette vil aldri bli anmeldt. Jeg tror at det også er en god del underrapportering av festrelaterte voldtekter i homomiljøet, og voldtekt blandt gutteprostituerte. Og at sovevoldtekt er en stor andel av disse.

Det blir nok mest synsing fra min side, siden hverken jeg eller andre vet hvor stort dette #mørketallet er.

På samme tid kom Sverige ut med sin omfangsundersøkelse og guttene som har blitt rammet er også der 1%. Men der var voldtektsforsøk tatt med i deres statistikk. Altså i følge statistikken, kan det se ut som at Norge ligger høyere i antall voldtekter.

Photo 26.02.14 14 04 54

Jeg stiller meg meget kritisk til metoden som er brukt for å få inn tallmatriellet. At noen skal dele sine innerste tabubelagte tanker med en telefonintervjuer, kan gjøre at man vegrer seg for det. Se for deg at man intervjues om dette i en hektisk hverdag, med barn og kone rundt seg i hjemmet. Tror du da en mann ville lagt ut om at han var blitt voldtatt tidligere i livet?

Det er nok flere faktorer, og mye mer som står på spill for en mann, som skal komme ut med historien sin. Mandigheten, maskuliniteten kan få en knekk, samt at faren for at venner og nære skal se på deg som homofil eller en svak mann, er ting som kan spille inn hos utsatte heterofile menn og gutter. Normene, stigmstiseringen, den offentlige mobbingen i kommentarfeltene, og den fortsatt offentlige usynligjøringen av utsatte menn som et problem, kan være andre faktorer som spiller inn på om man ønsker å komme ut med historien sin. Dette gjelder nok både om overgriper er kvinne eller mann. Men tror nok også at hetrofile menn, nok vil ha ekstra belastning om overgriper er mann.

Problemene og senvirkningene er de samme om man er kvinne, eller mann som har opplevd voldtekt. Det er derfor satsningen fremover vær være på behandling og ivaretagelse av utsatte. Det viser seg i omfangsundersøkelsen at skam og skyldfølelse fremdeles er den faktoren som gjør det vanskelig å snakke om det. Jeg ønsket å tro at åpenheten og det at vi snakker mer om voldtekt i det offentlige ville hjelpe til at tabuet nærmest var borte. Det formidles bla. veldig mye at det ikke er den utsattes skyld. Men i følge undersøkelsen virker det som det har blitt værre.

På seminaret om vold i nære relasjoner, startet det med en samtale mellom partilederne Erna Solberg, Siv Jensen, Trine Skei Grande og Dagrunn Eriksen. Der samtalen gikk på hvordan de og samfunnet kan bidra til å fjerne tabuene rundt temaet, og også om vold i nære relasjoner er et kvinne problem eller et samfunnsproblem. De konkluderte med at dette ikke bare er et kvinne anliggende. Vold i nære relasjoner er også seksualisert vold, partner voldtekt og seksuelle overgrep mot barn. Som altså rammer begge kjønn. Viktig poeng.

Videre var fokuset i seminaret,et møte med overlevende og offer for et drapsforsøk, og selvsagt tallene.

Erna Solberg sa bla om tallene i omfangsundersøkelsen til Dagbladet; «– Det er bare en mar­gi­nal, liten andel av over­gre­pe­ne som hav­ner i ret­ten. Det store mørke­tal­let på voldtek­ter skjer of­test i nære re­la­sjo­ner, noe som ofte er vans­ke­lig å etterfors­ke»

Jeg var veldig fornøyd med hvordan de la frem problematikken, og til forslagene til tiltak for å få ned tallene. Flotte innlegg fra krisesentrene og en historie fra virkeligheten.

Yngvild Grøvdal (NKVTS), holdt derimot et foredrag som dro oss tilbake til 1974 igjen… Hun snakket om vold i nære relasjoner som noe som rammer kvinner og utføres av menn. I mine øyne en kritikkverdig opptreden, etterfulgt av et inlegg fra Alternativ til vold som også fokuserte på at det er mennene som er svinene.

Alt i alt et fint seminar og godt og se at det er så mange engasjerte mennesker der ute. Gleder meg til å se resultater av arbeidet som skal settesigang, både av organsisasjoner og regjeringspartiene.