Voldtatt, trodd og livet går bra

resize.ashx

Det er viktig for meg å få formidlet at min historie er en enkelthendelse. Det er IKKE sikkert politiet og hjelpeapparat gjør en like slett og dårlig jobb i ALLE saker. Det kan godt hende at de gjør en formidabel jobb i andre saker. Min historie kom aldri til rettsvesenet, men ble henlagt av politiet. Jeg har valgt å ta med meg hendelsen som en erfaring i livet, en erfaring jeg kan bruke til noe senere, samt det å fremme at voldtekt også rammer gutter og menn. Og at det finnes et godt liv i etterkant. Livet mitt har gått videre og jeg har i prosessen blitt kjent med mange med grufulle historier og mennesker som både takler livet bra og dårlig i etterkant.

Det har vært stort fokus på de historiene der det ikke har gått den utsattes vei, de siste ukene. #bare1av100 er Aftenpostens kampanje der det fortelles historier om hvordan folk ikke blir trodd i rettsvesenet om de i det heletatt havner i rettsvesenet. Det er mange som ikke kommer dit, men noen gjør det.

Jeg synes også det er like viktig å fokusere på de gode historiene. Mange klarer seg fint. Selv uten at gjerningspersonen blir dømt. Alle mennesker som opplever voldtekt takler senvirkningene på forskjellig måte og jeg vil tro de fleste har problemer i etterkant uansett om gjerningspersonen blir dømt eller ikke eller om man får erstatning av kontoret for voldsoffererstatning eller ikke.

Ofte trenger man ikke komme til rettsvesenet for å kunne føle seg bedre. Min erfaring og de rådene jeg fikk i min prosess var at det å plasere skylden i seg selv, ved å anmelde, var til god hjelp. Jeg anbefaler å anmelde uansett hvilken erfaring man har hørt andre har, eller har selv. Uansett om man har troen på politiet. Uansett om gjerningspersonen er en nær. Det er ikke du som utsatt som har gjort noe galt. Det er gjerningspersonens skyld.

Her er en historie om å bli trodd http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Gratulerer—du-ble-voldtatt-og-trodd-7999045.html og om den følelelsen man har i etterkant av at rettsaken er avsluttet.

Bilde 27.04.15, 19.36.13