#jegerher @ReddBarna

Jeg er her kampanjen til Redd barna har nå gått i et år. Jeg er lei meg for at jeg ikke har fått skrvet mer om denne kampanjen i året som har gått. Jeg har skrevet litt om den her på bloggen og i sosialemedier. Jeg har også delt noen av de fantastiske kampanjefilmene tidligere.

Igår var det offisiell avsluttning av kampanjen på Doga i Oslo, med live stream (her er opptaket) for de av oss som ikke kunne være der. Jarle Holseter fra utsattmann og Annett B. Eck var blandt mange viktige personer som hadde innlegg. Disse to er også noen av de som har vært med på lanseringen av kampanjen. Annett er medt kjent for å ha jobbet for avskaffelse av foreldelsesfristen.

Kampanjen har bla. fokusert på hva barna ønsker seg fra oss voksne. Barn og unge har selv bidratt med kravene. I noen av byene ble disse hengt opp i et nett av barnehage og skole barn som var med. Kravene ble skrevet på hjerter og hengt opp sammen bamser og annen pynt. Et av kravene er dette;

12208275_10153205209321630_8208826665417172984_n
I kampanjebyene har det også blitt arrangert allmøter, konserter og seminarer med foredrag fra utsatte til fagpersonell som jobber med barn. Det er det som gjør denne kampanjen til den viktigste kampanjen noen sinne. Dette fokuset er selvsagt noe udanningsdepartementet og politikerene burde ha tatt tak i for lenge siden. Fagpersoner som politi, sykepleiere, lærere, barnhageansatte og idrettslagsledere må ha mer kunnskap om vold og overgrep mot barn. Ved å ha kunnskapen er man mer rustet for å ta praten og for å kunne oppdage de barna som lider.

Kampanjen er også viktig fordi det har fått voksne til å snakke. Voksne som vanligvis ikke snakker om temaet. Overgrep skal snakkes i hjel ikke ties i hjel, slik som i gamledager. Jo mer naturlig det er for voksne å snakke med barna om dette temaet jo lettere blir det for barn å utrykke seg om det.

På nettsiden har det blitt publisert en rekke sterke filmer, der kjente voksne og barn har hatt stemmen til overgrepsutsatte. Frank Tjosås, Nicolai Kleve Broch og Silyaer er blandt noen av de som bidrar i filmene. Her er et utvalg av filmene og resten av filmene kan du se nederst i innlegget.


Jeg vil gjerne takke dere i Redd Barna, Ane Aamodt og dere som har bidratt i kampanjen, for en fantastisk kampanje og vel gjennomført. Aamodt lovdte meg i en epost i Januar i fjor, før lanseringen, at fokuset skulle være på alle utsatte. Noe de har vist oss til gangs.

«Jeg er her» betyr at vi voksne er her for å beskytte barna for det mest grusomme et menneske kan oppleve, men det betyr også at når det grusomme ikke har blitt ungått er vi voksne her for de barna som vil åpne seg og snakke om det som skjedd dem. «Jeg er her» betyr for meg personlig, at vi må fortsette med det nå når kampanjen er over også. #jegerher og jeg ønsker at ingen opplever det #jegharopplevd og fremfor alt ingen barn. Ingen barn skal avvises av offentlige fagfolk og tjenestefolk. De skal aldri oppleve å ikke bli trodd. #Tenkom verden hadde sett alle.

«Manneblader» fører til voldtekt

Psykologer ved universitetene i Surrey og Middlesex oppdaget i en studie i 2012 at ved å spørre folk om hvem som kom med utsagnet, ikke kan se forskjell på utsagn fra blader rettet mot menn og utsagn fra dømte voldtektsforbrytere. De britiske forskerne ga en gruppe menn og kvinner sitater fra mannebladene FHM, Loaded, Nuts og Zoo i tillegg til utdrag fra intervju med dømte voldtektsforbrytere (publisert i The Rapist Files). Studien i sin helhet kan du lese her.

Kjønnsforsker og feminist, Peter Hegarty utalte seg slik om funnene: ”Det vekker stor bekymring at innholdet i slike magasin normaliserer at kvinner blir behandlet som objekter. Vi er ikke gledesdrepere eller moralister som er mot alle former for stoff om sex i media, men er tenåringsgutter og unge menn best mulig forberedt for kjærlighets- og sexliv når det normaliseres å ha samme syn på jenter og kvinner som sexforbrytere har?”

Anna Kathrine Eltvik (medlem i Kvinneaktivistene) skrev nylig denne kronikken, om forskningsprosjektet. Jeg er ikke helt sikker på hvor hun vil med den, og om det er et forsøk på å legge skylden for voldtekt over på porno- og det hun kaller manneblader.

Først og fremst blir det i mine øyne veldig søkt å sammenligne voldtektsforbryteres utalelser, med hva som står skrevet i manneblader. Det man ofte finner i disse bladene er historier, fantasier artikler som er til for å pirre. Alle mennesker er forskjellige og både har og bør få lov til å ha sine fantasier. Det vil ikke si at de fleste utøver sine fantasier.

For det andre blir det veldig banalt å dra dette frem som en del av kampen mot voldtekt, om det er det Eltvik prøver på da. Det minner om måten man skyldte på musikk artisten Marilyn Manson, for skolemasakeren ved Columbine, og at man skyldte på dataspillet World of warcraft, for terroren 22. Juli. Manson ble pekt ut fordi guttene angivelig skulle ha vært fan av hans musikk, og Breivik skulle ha spilt World of warcraft, og dermed blitt inspirert til terroren. På 50-tallet i USA, fikk ikke unge jenter høre på Elvis Presley, fordi det gjorde de ville og løsaktige. Heldigvis går verden fremover.
Om det er å få slutt på objektiviseringen av kvinnen, Eltvik prøver på er ikke helt enkelt å forstå.Jeg er ikke helt sikker på om dette er rette veien å ta det. Jeg synes hun bør slutte med denne formen for moralisering, og slutte å pakke den inn i andre saker slik som kampen mot voldtekt. Selv Peter Hegarty sier han ikke vil moralisere over noen, med denne studien. Jeg er ganske sikker på at kvinnene i slike blader har ulike grunner for å stille opp, og ganske sikker på at det ikke alltid er fordi de er offer for mannens undertrykkelse.
Det henger ikke sammen med virkelighetens voldtektsbilde heller. Virkeligheten er mye mer nyansert og ikke så svart/hvit som Eltvik antyder.
Skal vi snakke om voldtekt, mener jeg det ikke er andre enn overgriperen som har skylden for det. Jeg vil tro det beste er å skylde på overgriper, og deres forvrengte menneskesyn. Et menneskesyn der de mener de kan trå over grensene til andre mennesker. Overgriperen kan like gjerne være en kvinne, om du ikke var klar over det.
Det er helt klart årsaker til at overgriper handler på den måten de gjør. De kan ha en rekke personlighetsforstyrrelser, psykopatiske trekk, ødelagt selvbilde, usikkerhet, ikke lært seg om grensesetting mm. men jeg har ingen tro på at noen går ut å voldtar eller voldtar samboeren sin, fordi de leser FHM eller andre slike blader. En slik tankegang utelater mange grupper blandt de som er utsatte for overgrep.
Om en overgriper går ut å voldtar noen, fordi et så kalt «manneblad» objektiviserer kvinnen, slik som det ser ut som hun mener. Hadde vi da hatt kvinnelige eller homofile overgripere? Kvinner og homofile leser vel skjeldent slike blader, eller blir de kanskje bare kåte på mannen sin om de leser kanskje?  Vi hadde vel heller ikke hatt barn som var utsatt for overgrep. Ingen har vel noen gang objektivisert små gutter og jenter i «mannebladene»?
Da du leste et slikt blad sist, fikk du lyst å gå ut å voldta kanskje?
Hvem skal jeg velge å være forbanna på? Jeg er da ingen objektivisert kvinne, men jeg har opplevd å bli voldtatt. Hvem skal menn som utsettes av kvinner skylde på? Hva leser de for å bli overgripere?
Jeg har selv blitt intervjuet om voldtekten i et «manneblad», du kan lese det her. https://voldtattmann.files.wordpress.com/2013/05/cupido052013.pdf

To menn siktet for voldtekt av bevisstløse gutter

Photo 26.02.14 12 26 04
Jeg har selv blitt intervjuet av NRK om omfangsundersøkelsen. Men før det blir publisert, poster jeg noen tanker fra Jarle Holseter i nettverket Utsattmann, der han refererer til undersøkelsen og en artikkel fra Dagbladet Fredag 07.03.2014.

«Ingen røyk uten ild tenker jeg og forundrer meg NOK engang over myndighetenes «lave» tall hvor unge gutter blir utsatt for voldtekt,(1,1%) i den siste store undersøkelsen og hvor 9,4% av kvinnene har opplevd voldtekt(halvparten av disse har opplevd voldtekt før fylte 18 år) noe som er veldig høyt.
Stiller meg uansett spørrende til om disse undersøkelsene er gjort på riktig måte? Nova rapporten fra 2007 ble gjennomført blant 7033 avgangs elever i den videregående skolen hvor 67 skoler fra hele landet var med.I spørreundersøkelsen som ble gjort i skoletiden med omfattende spørreskjemaer, svarte 9% av jentene at de hadde erfaringer med voldtekt eller forsøk på dette.Under 1% av guttene rapporterte om en slik hendelse (77% svarprosent i denne undersøkelsen i fra 2007).
Tror ikke jeg ville ha svart sannferdig som skamfull gutt i en alder av 17-19 år i et klasserom fullt av andre elever som på INGEN MÅTE måtte få vite hva jeg bar på.

I den siste store undersøkelsen som ble sluppet nå nettopp. Denne studien var en tverrsnittsundersøkelse av norske menn og kvinner i alderen 18 til 75 år.
Deltakere ble intervjuet på telefon, og datainnsamlingen foregikk i andre
kvartal 2013. I alt 2435 kvinner og 2092 menn har deltatt. Totalt deltok 42,9 % av
dem vi fikk tak i på telefon. Svarprosenten var 45,0 % for kvinner og 40,8 % for menn. Forekomsten av voldtekt noen gang i løpet av livet var 9,4 % hos kvinner og 1,1 % hos menn.Nesten halvparten(49%) av de spurte kvinnene hadde opplevd voldtekt før fylte 18 år.

Tallene for kvinnene er høye og mørketallene enda høyere er jeg redd for. For guttene sin del så «stemmer ikke» tallene i det hele tatt og jeg skulle ønske at de som foretar disse undersøkelsen, tok kontakt med støttesenterne og andre hjelpeapparater for å få mer nyanserte og ekte tall.
Det å bli utsatt for seksuelle overgrep/Voldtekt er like jævlig og ødeleggende uansett kjønn og MÅ ses på med samme øyne.

25% av de mannlige brukerne på landets eneste støttesenter kun for menn (SSMM) i Oslo er utsatt av jenter/kvinner noe det ikke blir skrevet et ord om og er et stort tabu.Det samme gjelder jenter utsatt av jenter/kvinner.
Tabuene er fortsatt STORE og jobben for å få til en bedring er formidabel,men ikke glem guttene på veien…..» -Jarle Holseter