Hvorfor gidde å engasjere seg?

983973_10152916167730368_1103294495_n

Hvordan skal man engasjere seg? Hvordan blir man hørt? Hvorfor bry seg? Dette er det mange som tenker. Noen har en forestilling om at det betyr lite, og også ingenting om de gjør noe. «Det er sikkert andre som er flinkere, som gjør en større forskjell en hva jeg kan»

Jeg har en annen oppfatning. Vi har sett eksempler gang på gang dette året. Enkeltpersoners engasjement, har fått tusenvis ut i gatene. Som feks 14 år gamle Villemo, som skapte et opprør mot mobbing, og Faten Mahdi Al-Hussaini, som fikk norge til å demonstrere mot IS.

Det er disse personene, som gir meg et håp om at mitt engasjement kan bidra til noe. Bidra til at vi åpner øynene, får ting på dagsorden og skaper engasjement. Om så mange som 8000-16000 blir voldtatt hvert år, er det en viktig sak.Men om det er flere eller færre, er det fortsatt en viktig sak for meg. Klart de overnevnte sakene, er saker som folk har et nært forhold til og som gjør det lett å engasjere seg i. Men det burde voldtekt være også. Ingen burde oppleve å bli voldtatt. Ingen!

Om det er noen der ute du kjenner som er voldtatt eller kanskje er det selv også vil det være lettere å engasjere seg i den saken også. Det har jeg erfart selv.

Men vi greier ikke hviske overgripere og voldtektsforbrytere i øret, at det de gjør er galt. Vi klarer ikke fysisk å stoppe moren eller faren fra å gjøre et overgrep. Vi klarer ikke stoppe gutten eller jenta fra å bryte noens grenser, ihvertfall ikke i det øyeblikket det skjer. Det må gjøres lenge før.En holdningsendring må til.

Det å endre holdninger til folk er vanskelig. Om ikke helt umulig. Men alikevel må vi gjøre et forsøk. Vi må fortelle barn og unge at å trå over noens grenser, ta for seg eller utføre seksuelle handlinger ved tvang, ikke er noe annet enn voldtekt. Det er ikke bare ulovlig, men det ødelegger også liv. Voldtekt er smertefult for de berørte, men også et samfunnsproblem.

944719_10152916121990368_855420622_n

Et engasjement trenger ikke komme av selvopplevde hendelser, men ofte kan nettopp du som utsatt bidra mer, fordi du har med deg en erfaring mer, enn den som ikke er utsatt.

Jeg synes et engasjement skal komme fra hjertet. Det behøver ikke å være slik at en person skal gjøre alt. Samler man seg for å bekjempe voldtekt, kan hver enkelt person gjøre litt. Litt som betyr mye. Noe som betyr mye for mange.

Det finnes mange som engasjere seg der ute. Jeg har bla. en aksjonsgruppe på facebook der du som ønsker at alle utsatte skal tas på alvor, kan melde deg inn. Der er det åpent for at alle som ønsker kan bidra. Være seg å arrangere fakkeltog, opplysningsarbeid, plakataksjoner, debatter med politikere, bidra til lovendringer, påvirke systemer osv.

Engasjer deg!

 

«Ta overgrep på alvor»

20130409-172338.jpg

En ordbok for de som vil bli tatt på alvor, når de jobber med å ta overgrep på alvor.

SEX eller seksualitet = Ordet kommer fra det latinske ordet sexus som betyr kjønn. Seksualitet omfatter kjønnslivet og alt som knytter seg til det. Dette inkluderer både de rent fysiologiske og medisinske sidene, men også de følelser som er knyttet til kjønnslivet. Sosiale anliggender og etikkspørsmål er også viktige i forhold til temaet. Det vitenskapelige studiet av seksualitet kalles sexologi.

Overgrep = Er handlingen, at noen krysser og krenker din grense enten for seksualitet eller andre personlige ønsker. Med andre ønsker kan feks. mene politisk arbeid. Det kan være folk som blir krenket av politi og rettsvesen, politikere, diktatur, arbeidsplassen, mor og far og andre personer i makt posisjoner. En ufrivillig handling.som skjer med mennesker av begge kjønn i alle aldre. Men oftest er ordet brukt i sammenhengen seksuelle overgrep.

Seksuelt missbruk = Seksuelle overgrep der overgriper nødvendigvis ikke bruker vold. Dette omtales ofte som missbruk, og ikke seksualisert vold. Ordet seksuelt missbruk blir oftest brukt i overgrepsaker mot barn, men også voksne, funksjonshemmede og eldre kan bli missbrukt.

Vold = Handlinger som har til hensikt å skade en annen. Enten med slag og spark, men også med psykisk overtak og makt, som omtales som psykiskvold. Det er i situasjoner der noen har makt ved bruk av trusler og ord.
Blind vold= Når noen slår eller sparker en annen, uten motiv. Blind vold blir også omtalt som umotivert vold.

Seksualisertvold= er når man får sine grenser for intimitet, seksualitet krenket av andre med vold og makt. Under benevnelsen Seksualisert vold kommer alle voldtekter, barnevoldtekt, eldrevoldtekt, Overfallsvoldtekt og voldtekt i nære relasjoner.

Offer = En religiøs handling som består i å bringe en gave eller overdra, overgi noe, oftest til en guddom, for å opprette eller vedlikeholde kontakt mellom giver og mottager.

De som har blitt utsatt for overgrep, blir ofte omtalt som offer. Jeg eller andre utsatte har hverken gitt oss i gave, for å opprettholde en kontakt med gjerningsperson, ei heller er gjerningspersonen guddommelig. Man har blitt utsatt for noe, så derfor synes jeg utsatt er et mye bedre ord å bruke.

Ta overgrep på alvor = betyr å ta den krenkende handlingen på alvor.

Ta overgrepsutsatte på alvor = Å ta voldsutsatte, voldtektsutsatte, barn utsatt for seksueltmissbruk, mennesker som blir utsatt for krenkelser av stat, politi, arbeidsplassen, rettsvesenet, diktatur, og andre mennesker som vil tilegne seg makt, med vold eller psykisk vold på alvor.

En rettighet = en frihet eller privilegium.

Det jeg legger i å ta overgrepsutsatte på alvor er: Ikke utsette utsatte for unødvendig press, ta hensyn til psykiske lidelser, opprettholde tilbud som omhandler helsetilbud, Etterforske overgrepsaker på en verdig måte. Styrke utsattes rettigheter, fremfor gjerningspersonens. Om du vil arbeide med denne saken ta kontakt her.

Flashback

morksky

I det siste har jeg opplevd å få flashback. Små glimt av hva som hendte den natten jeg ble voldtatt. Jeg opplever de i våken og bevist tilstand, og oppleves som ubehagelige og gjør meg redd. De kommer oftest når jeg er på vei fra veien og inn til blokka der jeg bor. Der taxien stoppet den natten. Der ser jeg klart og tydelig for meg at jeg og gjerningsmannen kommer ut av taxien. Det er så realistisk at jeg får lyst til å kaste opp hver gang.

Jeg tenker også mye på hva som har skjedd i leiligheten. Spesielt når jeg ser i taket på soverommet. Grunnen til disse flashbackene er nok at jeg har lest mye om lignende hendelser i det siste og delt min egen historie flere ganger. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal kvitte meg med disse flashbackene, og  tror heller ikke jeg blir kvitt de med det første. Tror jeg blir nødt til å overvinne redselen på en eller annen lur måte, fordi hendelsen vil jo alltid være med meg i minnet uansett.

Her kan du lese mer om hva et flashback er.

Noen som har noen tips, til hvordan jeg kan forebygge flashbackene?