Faktafeilen ingen reagerer på

Galleri

Dette galleriet inneholder 3 bilder.

Stadig dukker et tall opp i kronikker, faktabokser i saker og informasjonsmateriell som omhandler voldtekt. Tallet er 8000 – 16000. Men hvor kommer det fra? Og hva innbefatter tallet? I 2008 ønsket Stoltenbergregjeringen et økt fokus på voldtekt, bekjempelse av … Les videre

Fjern foreldelsesfristen!

 Andre_Oktay_Dahl_2009

Den 08.01.2013 sto det på NRK sine nettsider at André Oktay Dahl, fra Høyre ønsker å fjerne foreldelsesfristen for seksuelle overgrep.

Det er en kjent sak og også selvopplevd at man ofte fortrenger og prøver å legge bort, hendelser som omhandler seksuelt overgrep. For min egen del prøvde jeg fortrenge i et helt år og brukte et år til, før jeg skjønte at det ikke var min skyld og heller gjerningsmannen som burde skamme seg.

For andre kan det ta enda lenger tid, før de klarer å å være åpne om det de har vært utsatt for. Med foreldelsesfristen er det vanskelig å gjøre noe med saken i ettertid, om man har fortrengt og tiet om hendelsen. Nå ønsker Høyres justispolitiske talsmann André Oktay Dahl å fjerne den helt.

I artikkelen skrives det også om
Jan Gunnar Sørbø som forteller hvordan han ble utsatt for seksuelle overgrep fra han var 13 år til han ble 21. Han anmeldte ikke forholdet før han hadde blitt 28 år og da var saken foreldet.

«– Jeg vil fjerne foreldelsesfristen helt for grove sedelighetssaker og drapssaker, og håper å få partiet med på dette. Vi vet at mange ofre går inn i et skall og forteller om overgrep veldig sent, at gjerningspersoner går fri og at flere kan bli rammet. Hvis vi fjerner foreldelsesfristen, kan vi få flere dømt og stoppe ugjerninger»- sier André Oktay Dahl.

Statssekretær Astri Aas Hansen i Arbeiderpartiet ble også spurt i artikkelen hvilket standpunkt de har. » vi vil ikke avvise en endring helt, men har ikke konkrete planer om det. Men vi er alltid villige til å vurdere tiltak og endringer som kan styrke arbeidet mot seksuelle overgrep» uttaler Hun.

Videre skriver NRK:
-Selv om saken til Jan Gunna Sørbør var foreldet, møtte han likevel sin overgriper i retten. To andre gutter anmeldte forholdet, og saken kom for retten, der Jan Gunnar Sørbø ble et avgjørende vitne.

resize.ashx

«– Det er et gap mellom foreldelsesfristen og fortrengningstiden. For mange, inkludert meg selv var det ikke mulig å anmelde innen fristen. De psykologiske mekanismene var så sterke at det ikke var mulig å fortelle» – sier Jan Gunna Sørbør. I støttegruppa utsattmann.no kjenner han mange lignende tilfeller der ingen er dømt.

Hva tror du om høyres forslag?

Hva synes du om at dette forslaget ikke er en del av regjeringens handlingsplan mot voldtekt?