For lang tid?

Politi

Det tar i snitt 280 dager for Oslo-Politiet å etterforske en voldtekt, det er ca 7 Måneder. Mot landsgjennomsnittet på ca 190 dager. Synes jo personlig at det er viktig av Politiet å bruke tid på slik etterforskning. Men når det også er ekstremt viktig å sikre spor i slike saker, er dette alt for lang tid.

Vitner i sakene blir ofte ikke avhørt før viktige detaljer er glemt. Det som gjør statistikken enda mer håreisende, er at det er hele 8 av 10 saker som henlegges. Dette kan være fordi de ikke har sikret eventuelle video opptak, vitneforklaringer osv. Det kan faktisk da være det avgjørende for utfallet, at de etterforsker og kommer igang med denne så fort som mulig.

Det er da viktig for den som har opplevd overgrep å ta kontakt med Politi, Voldtektsmotak osv, rett etter det har funnet sted.

Selv i saker der gjerningsmannen er kjent og navngitt, kan Oslo-Politiet bruke et halvt år på etterforskningen. Selvsagt er jeg glad for at Politiet vil etterforske saken grundig, men kommer til å føle et ganske stort tilbakeslag, om jeg venter i 7 måneder å får beskjed om at de ikke har ressurser nok. Regner jo med at det blir henlagt, men da på ”bevisets tillstand”.

Denne artikelen omhandler hva bla Dixi mener om Politiets lengde på etterforskningen.

http://www.vg.no/article.php?artid=10046179

Kommenter gjerne hva du synes om denne statistikken.