Lynsjestemningen brer seg

resize.ashx

Hver gang en kjent overgriper blir eksponert i media, startes en prosess der media får vann på hjulet fra folket. Det minner om en lynsjestemning der man nærmest ønsker å henge de på torget. Helst før noen er dømt.
Media følger opp å lager et sirkus uten like og overgriper blir hovedattraksjonen.

Det presset overgriper har opplevd fra media, blir i ettertid oppfattet av rettssystemet som formildende og «en del av straffen». Historien gjentar seg, og vi lærer aldri.
I etterkant når man har fått straffeutmålingen av en rettsak, roper folk høyt om lengre fengselsstraff og måten straffen blir utført. Man vil jo helst at en overgriper skal råtne i et hull i 100 år, og folk både lengst til venstre og høyre går hand i hand i tog.

Alle straffeutmålinger er individuelle, dette er hva straffeloven sier:

«Voldtekt (§ 192) har en strafferamme på fengsel inntil 10 år, noe som innebærer at foreldelse inntrer 10 år etter at det straffbare forholdet er opphørt. Dersom voldtekten innebærer samleie, eller fornærmedes hjelpeløse tilstand er fremkalt av gjerningspersonen, kan fengsel inntil 15 år idømmes. Foreldelsesfristen i denne type saker er 15 år. Særlig grove voldtekter som nevnt i lovforslaget § 192 tredje ledd har en strafferamme på 21 år. Foreldelse inntreffer da først etter 25 år. Grov uaktsom voldtekt kan straffes med fengsel inntil 5 år, eventuelt 8 år ved skjerpende omstendigheter. Foreldelse inntreffer i begge tilfeller 10 år senere.»

Problemet er at de fleste voldtektssaker aldri når rettsvesenet. Personlig er jeg veldig lei denne vinklingen i fokuset på voldtektssak. Vi burde bruke vår tid og energi først og fremst på politiske saker som omhandler den utsatte. Bedre rettighetene for utsatte i rettsvesenet. Ta bort foreldelsesfrist og øke kompetansen om overgrep og voldtekt i statlige etater. I annen rekke kan man jobbe med hvordan straff og straffeutmåling fungerer. Dette er saker det er viktig å ha fokus på hele tiden. Det hjelper ikke å rope heng han, hver gang Tv2 eksponerer en overgriper. Dette er ofte spekulativ underholdning, forkledd som nyheter. Jeg har tidligere skrevet et innlegg om hvordan MAX tv programmet «Insider», lagde en episode der de avslørte en overgriper.

Insider – spekulativt eller samfunnsnyttig?

I går kveld, så jeg på Insider på MAX. Ble både kvalm og trist av programmet. Jeg synes det var utrolig sterkt av det ene offeret, å møte «undercover» med overgriperen ansikt til ansikt. Programmet er verdt å få med seg, og kan ses i nett-tv.

Her er hva MAX skriver om programmet.

Photo 05.02.13 23 10 30

«Sesongpremiere på Insider PUBLISERT: 05.02.13 Avsløring i kveldens Insider: Oslo-psykolog innrømmer overgrep mot mindreårige. En Oslo-psykolog innrømmer for første gang overgrep mot mindreårige – ansikt til ansikt med sitt norske offer. Tilståelsen kommer i dokumentarprogrammet Insider på MAX. I flere tiår har den nå pensjonerte psykologen vært i politiets søkelys, som en del av et pedofilt nettverk bestående av høyt utdannede, norske menn. Avsløringen kommer i sesongpremieren av dokumentarserien Insider på MAX i kveld klokken 21.00. Mannen har tidligere benektet overgrepet overfor norsk politi. Når det tidligere offeret konfronterer psykologen, og tar opp samtalen ved hjelp av skjult kamera, snakker den pedofile mannen åpent om overgrep. Psykologen har tidligere vært ansatt ved Aker sykehus. – Det ligger flere års arbeid bak denne avsløringen. Vi har fulgt Oslo-mannen siden vi undersøkte den såkalte «Oslo-ringen» for Brennpunkt og NRK i 2008. «Oslo-ringen» er et nettverk av blant andre høyt utdannede, pedofile Oslo-menn som har misbrukt barn i inn- og utland i over 40 år. I programmet blir ikke Oslo-mannen anonymisert. Bergestuen mener identifiseringen var et nødvendig onde. – Pressens etiske regelverk oppfordrer til varsomhet rundt identifisering i straffesaker. Samtidig er det flere informasjonsbehov vi må ta hensyn til. I Vær Varsom-plakaten finnes fire eksempler på slik berettiget behov. Det gjelder ved fare for overgrep mot forsvarsløse, ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger, når den omtaltes samfunnsrolle er relevant og der en anonymisering kan utsette uskyldige for mistanke. Alle disse forholdene er sentrale i denne saken, sier Bergestuen.»

Det kan være ulike synspunkter på om denne journalistikken, er spekulativ og sensasjonsbetinget. Metodene Insider bruker, ligner på fremgangsmåten brukt av Gerhard Helskog, i Dokument2. VG skriver dette i sin artikkel om programmet.

pfulogo1

Programmet blir sannsynligvis klaget inn til PFU, for brudd på «Vær varsom-plakaten». Dette melder NRK Onsdag morgen, http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.10901131.

Jeg mener selv at her står man i et dilemma. Hvem skal ta vares på, offerene eller gjerningsmannen. Er ikke stor fan av å henge folk i gapestokk på torget. Men her har også mannen sneket seg unna politiet, helt siden 2008. Nå er snart etterforskningen over, og nå er det på tide han blir tatt for alt han har gjort, og tingene han har innrømmet.

vvoQ3PQ7Wh8hlBkwNUTMEgATtIQzobVQTiB_r2HQCNew

Utsatt for overgrep? Ta en titt på bloggen utsattmann

Kom gjerne med kommentarer.