Kripos sin voldtektsstatistikk 2015

I fjor la jeg ut dette innlegget. Det er grafikk hentet fra Aftenpostens artikkel «Etterforskning av voldtekt i tall». Det er mange som har stilt spørsmål ved tallene og om mine kilder. Kilden er altså kripos. Jeg følger nå opp med fjorårets tall, hentet fra Kripos sin nyeste rapport «Voldtektssituasjonen i Norge 2015».

14658159_10153815560857117_1624233189_n

Tallmaterialet avkrefter nok en gang noen av de mytene om voldtekt som finnes der ute.

14628047_10153815554717117_933677593_n14686167_10153815554607117_1376196747_n14686231_10153815554707117_473945847_n14686249_10153815554737117_1175289499_n14740966_10153815554762117_1798045369_n14741152_10153815554867117_768989474_n

Mannen er et voldtektsmonster

Photo 19.02.13 02 20 19

Det er enormt med engasjement rundt overgrep og seksuell trakassering om dagen, spesielt etter den siste tids hendelser i Köln og Stockholm.  Alle henger seg på å har en mening. Klart vi skal si imot rassisme, det er helt forkastelig at man gjør voldtektsproblematikken til et oss og dem problem. Der man fremstiller det som at voldtekt er noe som utøves oftest av innvandrere eller asylsøkere. I denne bloggposten om statistikken til Kripos fra 2014, kan du lese at Norske statsborgere står for den største andelen voldtekter i dette landet. Både voldtekt og rassime er viktige temaer, men desverre er ikke diskusjonene alltid like saklige. Heller ikke er journalistene i avisene veldig opplyst om hvordan man skal snakke om voldtekt. Jeg som mann blir ofte støtt av debattinnlegg, men også avisartikler som fremstiller det som at mannen alltid er overgriper eller er den som alltid er den som trakaserer, og at kvinnen er alltid offer for mannens faenskap.

Det er ikke slik at etnisitet gjør deg til voldtektsforbryter, men heller ikke kjønn. «Å gjøre disse tingene til et kulturelt problem, og ikke et samfunnsproblem, er det veldig få som tjener på». Er det noen som sier, men som alltid glemmer de også en annen vesentlig ting. Dere tar hensyn til etnisitet, men ikke til kjønn. Dere vil nok svare meg med «Vi må ikke gjøre dette til en kjønnskamp».

Problemet mitt, er at menn alltid er den store stygge ulven i deres tanker. Voldtektsmannen. Jeg som mann og utsatt synes det er viktig at alle skal vite at mitt kjønn ikke = seksualforbryter, men at vi også er på den andre siden, samt at kvinnen ikke bare er den utsatte (eller offeret som de ofte kaller det), men også pedofile, barnemisshandlere, barnemordere og voldtektskvinner. Ved at flest mulig er klar over dette, kan vi som samfunn også lettere bekjempe denne delen av problemet. Desverre er det ingen, hverken nasjonale holdningskampanjer eller politikere som tenker seg godt nok om før de lanserer sine tanker.

Det er ganske latterlig og jeg greier ikke å ta slike på alvor, men jeg leser de. De lange innleggene på facebook, om hvor forferdelig rasistiske andre er i kommentarfeltet til saker som omhandler voldtekt. Men de som dømmer rasistene er jo ikke hakket bedre. De greier heller ikke å få huet ut av rævva. Når skal de begynne å formulerer deg på en respektfull måte? Voldtekt handler IKKE om kvinnekamp, likestilling og offermentalitet. Det handler om det SAMFUNNSPROBLEMET dere selv kritiserer andre for å ikke se det som. På tide at dere som ikke engang har opplevd voldtekt selv, politikere, kampanjeledere, bedrevitere og journalister feier for egen dør.

Bilde 12.01.2016, 19.26.58

Ikke bare kan kvinner voldta, men jenter driver også med seksuelltrakasering. Det finnes statistikk på dette, om du ikke visste det. Ntnu gjorde en undersøkele om Seksuell Trakassering i skolen 2014, der kommer det klart frem at gutter faktisk opplever seksuelltrakasering (både verbalt og fysisk) minst like ofte som jenter, men begge opplever det blir utført oftest av andre gutter. Men dette vil jo på ingenmåte si at jenter ikke driver med seksuelltrakasering. Her er et utdrag av oppsumeringen av hovedfunnene i undersøkelsen;

 

«Det samlede nivået av å ha blitt utsatt for seksuelltrakassering lå 10 prosentpoeng under nivået gjengitt i 2008 – rapporten på tilsvarende mål. Det var likevel en stor andel elever (63% jenter og 62% gutter) som rapporterte minst en form for seksuell trakassering siste år. For seksuell tvang (fysisk) lå nivået omtrent 5 prosentpoeng under nivået gjengitt i 2008 – rapporten. Minst en form for seksuell tvang ble oppgitt av flere jenter (35%) enn gutter (25%) i denne studien. Uønsket beføling og kyssing var mest vanlig».

Avsluttningsvis ønsker jeg at vi skal si oss enige i en ting; Voldtekt utføres av alle etnisiteter, men også av begge kjønn. En voldtektsforbryter kan like gjerne være en hvit europeisk kvinne, som en mørk arabisk mann. Kristen, Hindu, Jødisk eller muslim.

Bilde 12.01.2016, 19.27.04

8 myter om voldtekt

Bilde 27.04.15, 19.36.13«Er det noen vits å anmelde voldtekt?  En rekke voldtektsofre og eksperter har fått spørsmålet. Svarene de gir er et nederlag for rettsstaten Norge. Aftenposten vil i en serie saker skrive mer om temaet». Dette er innledningen til denne saken: 8-myter om voldtekt i Aftenposten 27/04-15. Artikkelen og Aftenpostens valg av å illustrere kampanjen sin, llegger desverre til grunn at voldtekt rammer kun kvinner. Et lite grep i illustrasjonen gjorde den kjønnsnøytral. Voldtekt rammer begge kjønn og utføres av begge kjønn, dette bør psykologene som har utarbeidet disse mytene vite.

Vær snill å ikke kom med unskyldningen «Denne gangen handler det om kvinnene» eller «Det er jo primært kvinner som opplever voldtekt». Det hjelper ikke de menn og gutter som sitter inne med sine grufulle historier. Tvert imot… dere undergraver deres opplevelser.

Her er mine 8 myter om voldtekt til dere!

1. Voldtekt, overgrep, vold og seksuelltrakasering er bare noe som rammer kvinner.

– Ikke korrekt. Denne Rapporten om Seksuell Trakassering fra NTNU I 2014 ,sier oss at unge opplever omlag like mye seksuelltrakasering, fordelt på kjønn. Jenter og kvinner opplever hyppigere overgrep, og menn står oftere bak overgrep i følge voldtektsstatistikken. Men det vil ikke si at kvinner og jenter er alene om å oppleve.

Photo 03.03.15, 14.42.54

2. Det er bare guttene som trenger opplæring i hvordan de behandler jentene.

– Ikke korrekt. Det viser seg at kunnskap om at alle har egene grenser for hva som er greit seksuelt, er mangelfult bland begge kjønn, når guttene rapporterer å ha opplevd seksuelltrakasering omlag like ofte som jentene, er opplæring nødvendig.

3. Kvinner kan ikke voldta, fordi de må være overlegne mannen fysisk for å få det til.

– Ikke korrekt. Kvinner kan på lik linje med menn drive med psykiskterror og tvang. De fleste voldtekter skjer i nærerelasjoner. Kvinner kan også selvsagt også være overlegne menn fysisk.

4. Ved voldtektav menn må det utføres en penetrasjon med penis.

– Ikke korrekt. Voldtekt kan innebære å bli penetrert med gjennstander. Voldtekt er også etter definisjonen ufrivillig samleie. Kvinner kan feks. utføre sovevoldtekt.

5. Menn liker godt å ha sex, når de tross alt får ereksjon. Derfor er det umulig at det blir ufrivillig.

– Ikke Korrekt. En mann kan få ereksjon under en voldtekt, på lik linje med at kvinner kan føle å bli stimulert til orgasme under en voldtekt. Det vil ikke si at man liker det. Selv om fysiologien viser det, er den største delen av opplevelsen av en voldtekt er psykisk nedverdigelse.

6. Alle menn som voldtas må være homofile og tilhøre et såkalt «homomiljø».

– Ikke korrekt. De fleste voldtekter skjer i nærerelasjoner, festrelaterte og sovevoldtekter. Menn som voldtas og menn som voldtar menn, kan både være hetrofile og homofile. Voldtekt har lite med seksualitet å gjøre.

7. Menn er tøffe og blir ikke like hardt rammet av en voldtektshistorie.

– Ikke korrekt. Guttebarna som er utsatt for overgrep blir en gang voksne. Det viser seg at senvirkningene er sterke og gir mye plager for den enkelte utsatte. Tabu, skam og samfunnsmessig belastning, kan skape ekstra utfordringer for menn som er utsatt for voldtekt og overgrep.

8. Kvinner voldtar ikke sine ektemenn.

– Ikke korrekt. I 2014 utgjorde «relasjonsvoldtekt» 16,5 prosent av alle anmeldte voldtekter, ifølge Kripos. Mørketallene er store.

#Jegharopplevd #bare1av100 #Jegerher