Mannen er et voldtektsmonster

Photo 19.02.13 02 20 19

Det er enormt med engasjement rundt overgrep og seksuell trakassering om dagen, spesielt etter den siste tids hendelser i Köln og Stockholm.  Alle henger seg på å har en mening. Klart vi skal si imot rassisme, det er helt forkastelig at man gjør voldtektsproblematikken til et oss og dem problem. Der man fremstiller det som at voldtekt er noe som utøves oftest av innvandrere eller asylsøkere. I denne bloggposten om statistikken til Kripos fra 2014, kan du lese at Norske statsborgere står for den største andelen voldtekter i dette landet. Både voldtekt og rassime er viktige temaer, men desverre er ikke diskusjonene alltid like saklige. Heller ikke er journalistene i avisene veldig opplyst om hvordan man skal snakke om voldtekt. Jeg som mann blir ofte støtt av debattinnlegg, men også avisartikler som fremstiller det som at mannen alltid er overgriper eller er den som alltid er den som trakaserer, og at kvinnen er alltid offer for mannens faenskap.

Det er ikke slik at etnisitet gjør deg til voldtektsforbryter, men heller ikke kjønn. «Å gjøre disse tingene til et kulturelt problem, og ikke et samfunnsproblem, er det veldig få som tjener på». Er det noen som sier, men som alltid glemmer de også en annen vesentlig ting. Dere tar hensyn til etnisitet, men ikke til kjønn. Dere vil nok svare meg med «Vi må ikke gjøre dette til en kjønnskamp».

Problemet mitt, er at menn alltid er den store stygge ulven i deres tanker. Voldtektsmannen. Jeg som mann og utsatt synes det er viktig at alle skal vite at mitt kjønn ikke = seksualforbryter, men at vi også er på den andre siden, samt at kvinnen ikke bare er den utsatte (eller offeret som de ofte kaller det), men også pedofile, barnemisshandlere, barnemordere og voldtektskvinner. Ved at flest mulig er klar over dette, kan vi som samfunn også lettere bekjempe denne delen av problemet. Desverre er det ingen, hverken nasjonale holdningskampanjer eller politikere som tenker seg godt nok om før de lanserer sine tanker.

Det er ganske latterlig og jeg greier ikke å ta slike på alvor, men jeg leser de. De lange innleggene på facebook, om hvor forferdelig rasistiske andre er i kommentarfeltet til saker som omhandler voldtekt. Men de som dømmer rasistene er jo ikke hakket bedre. De greier heller ikke å få huet ut av rævva. Når skal de begynne å formulerer deg på en respektfull måte? Voldtekt handler IKKE om kvinnekamp, likestilling og offermentalitet. Det handler om det SAMFUNNSPROBLEMET dere selv kritiserer andre for å ikke se det som. På tide at dere som ikke engang har opplevd voldtekt selv, politikere, kampanjeledere, bedrevitere og journalister feier for egen dør.

Bilde 12.01.2016, 19.26.58

Ikke bare kan kvinner voldta, men jenter driver også med seksuelltrakasering. Det finnes statistikk på dette, om du ikke visste det. Ntnu gjorde en undersøkele om Seksuell Trakassering i skolen 2014, der kommer det klart frem at gutter faktisk opplever seksuelltrakasering (både verbalt og fysisk) minst like ofte som jenter, men begge opplever det blir utført oftest av andre gutter. Men dette vil jo på ingenmåte si at jenter ikke driver med seksuelltrakasering. Her er et utdrag av oppsumeringen av hovedfunnene i undersøkelsen;

 

«Det samlede nivået av å ha blitt utsatt for seksuelltrakassering lå 10 prosentpoeng under nivået gjengitt i 2008 – rapporten på tilsvarende mål. Det var likevel en stor andel elever (63% jenter og 62% gutter) som rapporterte minst en form for seksuell trakassering siste år. For seksuell tvang (fysisk) lå nivået omtrent 5 prosentpoeng under nivået gjengitt i 2008 – rapporten. Minst en form for seksuell tvang ble oppgitt av flere jenter (35%) enn gutter (25%) i denne studien. Uønsket beføling og kyssing var mest vanlig».

Avsluttningsvis ønsker jeg at vi skal si oss enige i en ting; Voldtekt utføres av alle etnisiteter, men også av begge kjønn. En voldtektsforbryter kan like gjerne være en hvit europeisk kvinne, som en mørk arabisk mann. Kristen, Hindu, Jødisk eller muslim.

Bilde 12.01.2016, 19.27.04

Klart du skal få lov å ytre deg

Klart du skal få ytre deg. Du skal få lov å ytre deg på lik linje med alle andre. Ytre deg på lik linje med meg.

Du skal få lov å mene at voldtatte menn ikke finnes, og at kvinner ikke voldtar, men dette er imidlitid ikke realiteten. Du skal få lov å mene at menn er overlegne kvinner hva angår fysikk, slik at kvinner dermed ikke kan utøve vold eller seksualisert vold mot menn. Denne artikkelen forteller noe annet hva vold anngår. Og om du leser gjennom mine nyttige dokumenter her på siden, vil du se at menn kan voldtas også pr juridisk definisjon av voldtekt, og også av kvinner.

Du skal få lov å mene at det jeg skriver er vås, og at den kampen jeg kjører for at alle de som sitter inne med en grusom historie skal bli hørt, bare er tøv. Men jeg slutter ikke av den grunn. Jeg møter på utrolig mange mennesker som finner min side nyttig, og får utrolig mange positive tilbakemeldinger på arbeidet mitt. Dette er et svar til deg som svarer meg i kommentarfeltene med ytringer av slaget bare uopplyste kan svare med.

uegnetkommentar uegnetkommentar1

Dine ytringer gjør derimot at jeg skjønner at det er et behov for litt folkeopplysning. Man trenger noen som forteller at vi finnes, så lenge det er folk der ute, som utaler ord og ytringer som virker ødeleggende for de som bærer på hemmeligheten. Man trenger de som svarer mot de ytringene som får gutter og menn til å ikke stå frem, anmelde og bekjempe den uretten som har skjedd dem. 

Derimot moderer jeg dumskapen din, fordi denne bloggen driftes av meg. Og jeg godtar ikke hatefulle kommentarer. Det får du heller skrive i din egen blogg eller i en kronikk eller et leserinnlegg i Fredrikstadblad. Ikke vet jeg hvem du er, fordi du velger å være anonym. Men jeg misstenker selvsagt hvem du er. Jeg kjenner lusa på gangen.

photo.php

Navnet du velger å «skrive under med» er forbunnet med hatefulle handlinger mot afroamerikanere og viser vel også hvilken person du er. legger ut kommentarene dine her slik at alle kan se hvor trangsynt du er. Det du påstår i kommentatene er selvsagt en faktafeil det også. Jeg har rundt 200 lesere om dagen, og om du leser litt rundt her på bloggen ser du at det finnes mange kommentarer. Og hva vet du egentlig om min sak og mine forklaringer til politiet? 

Tall knusing

 Photo 26.02.14 16 21 31

Onsdag 26.02.14 var preget av seminar om vold i nære relasjoner (Holdt av regjeringspartiene + Krf og V), og den nye omfangsundersøkelsen om voldtekt. Har nå fått noen dager på meg til å se litt på tallene og tenkte jeg ville kommentere undersøkelsen litt.

Tidligere har vi få nasjonale undersøkelser, og de vi har begynner å bli gamle. Den siste er gjort i Mai 2005,(NIBR Rapport 2005-3). Den sier at menn som har opplevd voldtekt ligger mellom 1 og 4%, undersøkelsen er også noe snever i datasamling siden den handler om voldtekt i parforhold.

I følge undersøkelsen som kom igår (NKVTS-2014) sier denne at gutter og menn som har opplevd voldtekt i løpet av livet, utgjør 1,1 % og 9,7% av jentene har opplevd det samme. 1 av 3 sa de aldri har snakket med noen om overgrepet og ifølge undersøkelsen er det første gang de sier noe om det til telefonintervjueren.

Tallene er ganske uendret for jentene fra de tidligere undersøkelser og man antar at ingen av den tidligere regjeringens tiltak mot voldtekt, har hjulpet. Når det kommer til guttene har vi veldig forskjellige ressultater i de ulike nasjonaleundersøkelsene. Alt fra 1-16% i variasjon, avhengig av hvem man har spurt og hvordan man har stilt spørsmålene. Den nye nasjonale undersøkelsen inneholder heller ingen tall om sovevoldtekter (Der man opplever voldtekt i bevistløs tilstand eller sovende)

Gjennomsnittet gir oss et tall rundt 9% for gutter og menn som har opplevd voldtekt. Jeg er overbevist om at tallet fra denne undersøkelsen ikke er reelle. Jeg vil tro det virkelige tallet ligger rundt 9 – 10 % eller høyere.

Man kan tenke seg feks at i enkelte miljøer er det større ”aksept” for tilfeldig sex, og kanskje mer press på det å ha sex ofte, eller så tidlig som mulig. Dette kan føre til at man blir med på sex man i ugangspunktet ikke ville være med på, og angrer i ettertid. Overgrepet som dette vil aldri bli anmeldt. Jeg tror at det også er en god del underrapportering av festrelaterte voldtekter i homomiljøet, og voldtekt blandt gutteprostituerte. Og at sovevoldtekt er en stor andel av disse.

Det blir nok mest synsing fra min side, siden hverken jeg eller andre vet hvor stort dette #mørketallet er.

På samme tid kom Sverige ut med sin omfangsundersøkelse og guttene som har blitt rammet er også der 1%. Men der var voldtektsforsøk tatt med i deres statistikk. Altså i følge statistikken, kan det se ut som at Norge ligger høyere i antall voldtekter.

Photo 26.02.14 14 04 54

Jeg stiller meg meget kritisk til metoden som er brukt for å få inn tallmatriellet. At noen skal dele sine innerste tabubelagte tanker med en telefonintervjuer, kan gjøre at man vegrer seg for det. Se for deg at man intervjues om dette i en hektisk hverdag, med barn og kone rundt seg i hjemmet. Tror du da en mann ville lagt ut om at han var blitt voldtatt tidligere i livet?

Det er nok flere faktorer, og mye mer som står på spill for en mann, som skal komme ut med historien sin. Mandigheten, maskuliniteten kan få en knekk, samt at faren for at venner og nære skal se på deg som homofil eller en svak mann, er ting som kan spille inn hos utsatte heterofile menn og gutter. Normene, stigmstiseringen, den offentlige mobbingen i kommentarfeltene, og den fortsatt offentlige usynligjøringen av utsatte menn som et problem, kan være andre faktorer som spiller inn på om man ønsker å komme ut med historien sin. Dette gjelder nok både om overgriper er kvinne eller mann. Men tror nok også at hetrofile menn, nok vil ha ekstra belastning om overgriper er mann.

Problemene og senvirkningene er de samme om man er kvinne, eller mann som har opplevd voldtekt. Det er derfor satsningen fremover vær være på behandling og ivaretagelse av utsatte. Det viser seg i omfangsundersøkelsen at skam og skyldfølelse fremdeles er den faktoren som gjør det vanskelig å snakke om det. Jeg ønsket å tro at åpenheten og det at vi snakker mer om voldtekt i det offentlige ville hjelpe til at tabuet nærmest var borte. Det formidles bla. veldig mye at det ikke er den utsattes skyld. Men i følge undersøkelsen virker det som det har blitt værre.

På seminaret om vold i nære relasjoner, startet det med en samtale mellom partilederne Erna Solberg, Siv Jensen, Trine Skei Grande og Dagrunn Eriksen. Der samtalen gikk på hvordan de og samfunnet kan bidra til å fjerne tabuene rundt temaet, og også om vold i nære relasjoner er et kvinne problem eller et samfunnsproblem. De konkluderte med at dette ikke bare er et kvinne anliggende. Vold i nære relasjoner er også seksualisert vold, partner voldtekt og seksuelle overgrep mot barn. Som altså rammer begge kjønn. Viktig poeng.

Videre var fokuset i seminaret,et møte med overlevende og offer for et drapsforsøk, og selvsagt tallene.

Erna Solberg sa bla om tallene i omfangsundersøkelsen til Dagbladet; «– Det er bare en mar­gi­nal, liten andel av over­gre­pe­ne som hav­ner i ret­ten. Det store mørke­tal­let på voldtek­ter skjer of­test i nære re­la­sjo­ner, noe som ofte er vans­ke­lig å etterfors­ke»

Jeg var veldig fornøyd med hvordan de la frem problematikken, og til forslagene til tiltak for å få ned tallene. Flotte innlegg fra krisesentrene og en historie fra virkeligheten.

Yngvild Grøvdal (NKVTS), holdt derimot et foredrag som dro oss tilbake til 1974 igjen… Hun snakket om vold i nære relasjoner som noe som rammer kvinner og utføres av menn. I mine øyne en kritikkverdig opptreden, etterfulgt av et inlegg fra Alternativ til vold som også fokuserte på at det er mennene som er svinene.

Alt i alt et fint seminar og godt og se at det er så mange engasjerte mennesker der ute. Gleder meg til å se resultater av arbeidet som skal settesigang, både av organsisasjoner og regjeringspartiene.