Omfangsundersøkelser

Jeg har tidligere skrevet om hvilken nasjonale undersøkelser som er gjort I Norge, som omhandler vold, overgrep og voldtekt. I Psykologtidsskriftet,Utgave 10-2012 står dette:

» I Norge er det gjort få forekomststudier i den generelle befolkningen. Av de som foreligger, har flere vært avgrenset til å undersøke forekomsten innenfor spesifikke geografiske områder, for eksempel Oslo (Pape & Stefansen, 2004; Pedersen & Aas, 1995) eller Akershus og Buskerud (Hjemmen, et al., 2002). Forekomsttallene i disse studiene har variert fra 6 % til 17 % for kvinner, og fra 1 % til 4 % for menn. Andre studier har vært avgrenset til spesifikke grupper, som for eksempel studenter (Schei, Muus, & Bendixen, 1994), elever i videregående skole (Dahle, Dalen, Meland, & Breidablik, 2010; Pedersen & Aas, 1995), og 10.klassinger (Schou, Dyb, & Graff-Iversen 2007). Disse studiene har rapportert en forekomst på mellom 4 % og 22 % for jenter/kvinner, og mellom <1 % og 4 % for gutter/menn. Schou, Dyb og Graff-Iversen (2007)»

Jeg har tidligere også presentert denne tabellen, Den gir oss et overblikk over de viktigste undersøkelsene gjort nasjonalt, å forteller oss gjennomsnitt på hvor mange som har oppgitt å ha opplevd overgrep, og gjennomsnittet av alle undersøkelsene basert på kjønn. Den siste undersøkelsen ble gjort i 1995. Så en ny nasjonal undersøkelse er etterlengtet.statistikk

I morgen kommer både Norge og sverige med nytt materiale om vold og voldtekt. Norge slipper sin første nasjonale omfangsundersøkelse om voldtekt og overgrep på veldig lenge. Dette er noe vi trenger, også for å få frem omfanget av hvor mange gutter og menn som rammes. I Sverige på samme tid slipper de sin undersøkelse, der det er spurt 10 000 kvinner og 10 000 menn fra 18- 74 år, om deres erfaringer med vold og seksualisert vold, i barndomen, ungdommen og voksne liv. Og hvordan deres helse er idag. Jeg kommer tilbake til disse rapportene de neste dagene.

I dag, skal jeg også være tilstede på seminar om vold i nære relasjoner, arrangert av regjeringspartiene, H,Frp, men også med V og Krf og andre aktuelle foredragsholdere. Gleder meg til å høre hvilken tanker de har om hva som gjøres rundt dette fremover. Vil også skrive mer om dette seminaret.

erna

Uken blir hektisk og innholdsrik, jeg skal også være med på fotoshoot med Dixi ressursenter på Torsdag og Brukerstyrteaktiviteter på Fredagen, så tilbake til skolebøkene over helgen.