«Ta overgrep på alvor»

20130409-172338.jpg

En ordbok for de som vil bli tatt på alvor, når de jobber med å ta overgrep på alvor.

SEX eller seksualitet = Ordet kommer fra det latinske ordet sexus som betyr kjønn. Seksualitet omfatter kjønnslivet og alt som knytter seg til det. Dette inkluderer både de rent fysiologiske og medisinske sidene, men også de følelser som er knyttet til kjønnslivet. Sosiale anliggender og etikkspørsmål er også viktige i forhold til temaet. Det vitenskapelige studiet av seksualitet kalles sexologi.

Overgrep = Er handlingen, at noen krysser og krenker din grense enten for seksualitet eller andre personlige ønsker. Med andre ønsker kan feks. mene politisk arbeid. Det kan være folk som blir krenket av politi og rettsvesen, politikere, diktatur, arbeidsplassen, mor og far og andre personer i makt posisjoner. En ufrivillig handling.som skjer med mennesker av begge kjønn i alle aldre. Men oftest er ordet brukt i sammenhengen seksuelle overgrep.

Seksuelt missbruk = Seksuelle overgrep der overgriper nødvendigvis ikke bruker vold. Dette omtales ofte som missbruk, og ikke seksualisert vold. Ordet seksuelt missbruk blir oftest brukt i overgrepsaker mot barn, men også voksne, funksjonshemmede og eldre kan bli missbrukt.

Vold = Handlinger som har til hensikt å skade en annen. Enten med slag og spark, men også med psykisk overtak og makt, som omtales som psykiskvold. Det er i situasjoner der noen har makt ved bruk av trusler og ord.
Blind vold= Når noen slår eller sparker en annen, uten motiv. Blind vold blir også omtalt som umotivert vold.

Seksualisertvold= er når man får sine grenser for intimitet, seksualitet krenket av andre med vold og makt. Under benevnelsen Seksualisert vold kommer alle voldtekter, barnevoldtekt, eldrevoldtekt, Overfallsvoldtekt og voldtekt i nære relasjoner.

Offer = En religiøs handling som består i å bringe en gave eller overdra, overgi noe, oftest til en guddom, for å opprette eller vedlikeholde kontakt mellom giver og mottager.

De som har blitt utsatt for overgrep, blir ofte omtalt som offer. Jeg eller andre utsatte har hverken gitt oss i gave, for å opprettholde en kontakt med gjerningsperson, ei heller er gjerningspersonen guddommelig. Man har blitt utsatt for noe, så derfor synes jeg utsatt er et mye bedre ord å bruke.

Ta overgrep på alvor = betyr å ta den krenkende handlingen på alvor.

Ta overgrepsutsatte på alvor = Å ta voldsutsatte, voldtektsutsatte, barn utsatt for seksueltmissbruk, mennesker som blir utsatt for krenkelser av stat, politi, arbeidsplassen, rettsvesenet, diktatur, og andre mennesker som vil tilegne seg makt, med vold eller psykisk vold på alvor.

En rettighet = en frihet eller privilegium.

Det jeg legger i å ta overgrepsutsatte på alvor er: Ikke utsette utsatte for unødvendig press, ta hensyn til psykiske lidelser, opprettholde tilbud som omhandler helsetilbud, Etterforske overgrepsaker på en verdig måte. Styrke utsattes rettigheter, fremfor gjerningspersonens. Om du vil arbeide med denne saken ta kontakt her.